دلار امروز 217,840 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 217,840 ریال امروز سی دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:42 قیمت یورو 263,654 دویست و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و چهار ریال قیمت پوند 301,250 سیصد و یک هزار و دویست و پنجاه ریال