نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:04:31 برابر با 265,790 دویست و شصت و پنج هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 303,110 سیصد و سه هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 370,850 سیصد و هفتاد هزار و هشت صد و پنجاه ریال