قیمت دلار امروز 2021/01/08 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/08 ساعت 16:08:50 برابر با 256,353 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال قیمت یورو 316,283 سیصد و شانزده هزار و دویست و هشتاد و سه ریال قیمت پوند 350,573 سیصد و پنجاه هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال