قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۱ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۱ ساعت 12:00:43 برابر با 505,050 پانصد و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 545,010 پانصد و چهل و پنج هزار وده ریال قیمت پوند 635,250 ششصد و سی و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت دلار