دلار امروز 258,020 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 258,020 ریال امروز بیست و هفت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:30 قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 347,260 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و شصت ریال