دلار امروز 254,412 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 254,412 ریال امروز سی آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:14 قیمت یورو 311,960 سیصد و یازده هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 340,900 سیصد و چهل هزار و نه صد ریال